Virus Removal Tools เครื่องมือกำจัดไวรัส
เครื่องมือกำจัดไวรัส ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับไวรัสเฉพาะเจาะจง และช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส. เครื่องมือส่วนใหญ่ใช้งานได้ฟรี หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดเชื้อโดยไวรัสใดๆ ที่ปรากฏด้านล่างนี้คุณสามารถดาวน์โหลดฟรีที่นี่ แต่นั้นหมายความว่าคุณต้องทราบก่อนว่าเครื่องของคุณติดไวรัสตัวไหน ชื่ออะไร สำหรับผู้ที่ประสบความเสียหายที่มีผลต่อการติดเชื้อไวรัส, นักวิจัยได้เตรียม เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้เพื่อกำจัดภัยคุกคามทชัดเจนนี่ได้.