เครื่องมือต่อสู้กับไวรัสนั้นมีหลากหลายประเภท โดยทางสแกนไวรัส.com ข้อแนะนำที่สามารถใช้งานได้ไม่ยากนัก

  • Scan Virus Online ทำงานผ่านทางเบราเซอร์ของคุณ
  • Spyware Removers ภัยคุกคามเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัว โดยที่คุณไม่รู้ตัว จัดการลบมับออกเลย
  • Virus Removal Tools เครื่องมือกำจัดไวรัส ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับไวรัสเฉพาะเจาะจง
  • Firewall Software กำแพงไฟ มีบทบาทสำคัญต่อในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก