การปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากภัยคุกคาม
ทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
การป้องกันข้อมูลทางการเงิน – ช่วยให้คุณมั่น
ใจว่าข้อมูลทางการเงินของคุณจะไม่ถุกดักจับ ขณะ
ทำธุรกรรมทางการเงินหรือในขณะช้อปปิ้งออนไลน์
การป้องกันความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณ การันตีด้วยรางวัลด้านเทคโนโลยี
ความปลอดภัย ที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณถูกขโมย
ช่วยปกป้องบุตรหลานของคุณจากภัยคุกคาม
ขณะออนไลน์
ให้การรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วย
ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด

Kaspersky Internet Security 2015
Kaspersky Internet Security 2015 ครอบคลุมประสิทธิภาพการปกป้องทั้งหมดที่มีอยู่ใน Kaspersky Anti-Virus 2015 พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอีก เพื่อการป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตที่ทรงพลังยิ่งขึ้น