การมีโปรแกรมสแกนไวรัสที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับและกำจัดไวรัสได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการเพิ่มรายชื่อไวรัส หรือ update รายชื่อไวรัสให้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อที่จะให้โปรแกรมทราบว่ามีรายชื่อไวรัสอะไรบ้างที่จะต้องกำจัด ถ้าเราไม่อัพเดทก็หมายความว่าไวรัสชื่อใหม่ๆ โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่ว่าจะมีชื่อเสียงเพียงใด ดีและแพงขนาดไหนก็ไม่สามารถป้องกัน และกำจัดไวรัสได้ เพราะไม่มีชื่อไวรัสที่ เมื่อโปรแกรมค้นหาไปก็ไม่รู้จัก ทางทีมงานสแกนไวรัส.comจึงอย่างแนะนำให้สนใจในข้อนี้ด้วย อย่าให้สายเกินสำหรับการป้องกันและกำจัด เครื่องคอมฯเราอาจจะพังหรือแก้ไขไม่ได้ก็เหลือวิธีสุดท้ายก็คือฟอร์แมทต์ล้างฮาร์ดดิสต์ แล้วหาโปรแกรมใหม่ดีๆไว้ใจได้ลงใหม่ หรือเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ใหม่เลย นั่นหมายถึงเสียเงินแน่นอน

เนื่องด้วยในวันหนึ่งๆ จะมีไวรัสคอมพิวเตอร์ออกมาใหม่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและหาทางป้องกันจึงนับเป็นหนทางที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทั่วๆ ไปหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลระบบเอง จึงควรที่จะหาช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์และข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้วย โดยทางสแกนไวรัส.com ขอเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยป้องกัน